College News 2024

รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

| College News 2023
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ Congratulations to our faculty, Associate Professor Dr. Sooksan Kantabutra on the Promotion to the A...

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขา (Healthcare and Wellness Management) ไปเยี่ยมชมสถาบันสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา (Tria Medical Wellness Center)

| College News 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขา (Healthcare and Wellness Management) ไปเยี่ยมชมสถาบันสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา (Tria Medical Wellness Center) ซึ่งเป็นสถานพยา...

วันมหิดล ประจำปี 2566

| College News 2023
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566วันที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 โดยม...

ภาพบรรยากาศงาน CMMU Open House

| College News 2023
🧡 ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นทั้งช่วงเช้าของหลักสูตรนานาชาติ และช่วงบ่ายของหลักสูตรไทย โดยภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เป็นแรงบันดาล...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

| College News 2023
วันที่ 21 กันยายน 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี โดยมีรศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม วิทยาลัยการจัดการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เริ่มเปิดดำเนินการส...

คณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| College News 2023
CMMU ผสานพลังร่วมกับ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปั้นนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างผู้นำนักศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติ ESG พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลหลากสาขา คณะวิชาที่สนใจประเด็นความยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน โดยคณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านก...

Networking Party พี่รับน้อง ในธีม: “CMMUniverse จักรวาลของคนมีฝัน” 

| College News 2023
วันที่ 16 กันยายน 2566 รศ.ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ กล่าวเปิดงาน Networking Party พี่รับน้อง จากนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรไทย รุ่น 26A จัดขึ้น เพื่อต้อนรับน้องๆ รุ่น 26B ในธีม: “CMMUniverse จักรวาลของคนมีฝัน” ภายในงานมีรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมของรางวัลน่...

งานสัมมนาการตลาดแห่งปี สาขาการตลาด ในหัวข้อ: ปฏิวัติการตลาด SMEs ไทย ทะยานไกลด้วย MarTech Tools

| College News 2023
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการตลาดแห่งปี จากนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด #MKCMMU รุ่น 24C และ 25A ในหัวข้อ: ปฏิวัติการตลาด SMEs ไทย ทะยานไกลด้วย MarTech Tools โดยมี ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการ และหัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีผู้สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ onli...

CMMU Board Retreat 2023

| College News 2023
วันที่ 3 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัย เป็นประธานร่วมวางแนวทางและกำหนดทิศทางของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต (Board Retreat 2023) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล...

Students from Vienna University of Economics and Business

| College News 2023
Students from Vienna University of Economics and Business (enrolling at CMMU) visited #Sustrends exhibition to learn the new global trends in #sustainability

MOU Signing Ceremony for Academic Collaboration between College of Management, Mahidol University and School of Computing, National University of Singapore  at School of Computing, NUS

| College News 2023
On 31st August 2023, Assoc. Prof. Dr. Vichita Ractham, Dean of College of Management, Mahidol University along with Assoc. Prof. Dr. Prattana Punnakitikashem, Deputy Dean for Academic, College of Management joined Professor Tan Kian Lee, Dean of School of Computing, National University of Singapo...

นักศึกษาหลักสูตรไทย เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้เรื่องไวน์” บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด

| College News 2023
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรไทย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย หัวหน้าสาขาการจัดการและกลยุทธ์ ได้รับโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้เรื่องไวน์” บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณ เอ-ศุภเชษฐ์​ ผู้บริหารฝ่ายการผลิตไวน์ (Di...

CMMU student visited NUS

| College News 2023
Associate Professor Dr. Prattana Punnakitikashem and our international students joined the study trip to Singapore from 29 August - 1 September 2023 to study in the “Digital Transformation: Introduction to a Holistic Approach” course by Dr. Dennis Khoo at School of Computing, NUS. Students get t...

2023 CMMU JOB FAIR

| College News 2023
Let’s Discover New Career Opportunities!!! An exclusive event for CMMU Student and Alumni only.  Don't forget to pre-register before join us. RSVP - No walk-in acceptance.  Register Now: https://forms.gle/uK6oJut7czL8JwhD9

Learning about ‘Soft Skills’ from a successful business owner – a visit to FIT Thailand

| College News 2023
Our ‘Soft Skills Development’ class visited FIT Thailand, Southeast Asia’s first fitness education, training and certification centre. We had a chance to learn from Suzanne Hosley, the founder of FIT about her experience of setting up her own business.  Suzanne shared with us her life story whic...

นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต เข้าชมและรับฟังแนวทางการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมในเชิงสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

| College News 2023
นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต  ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมและรับฟังแนวทางการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมในเชิงสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ณ The HIV Foundation Asia - Bangkok Rainbow Organizat...

BM Transformation: EP#1 เรื่อง “Green Beauty” #สวยปังไม่พังโลก

| College News 2023
ภาพบรรยากาศงานเสวนา BM Transformation: EP#1 เรื่อง “Green Beauty” #สวยปังไม่พังโลก รายวิชา BPD โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจ (BM) นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ รุ่น 25B และได้รับเกียรติจาก ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ จากสำนักงานส่งเสริมเศ...

CMMU – Kingston Business School Consulting Project

| College News 2023
It was our great pleasure to host 10 Master students from Kingston Business School (UK) under the leadership of the course director Dr. Ana Pedraz for a ‘Consultancy in Practice’ project.As part of this project, students are working with AMPOS Solutions Thailand https://www.amposgroup.com/ to pro...

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก หรือ Arun Health Garden (AGH)

| College News 2023
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม (HWM) หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่สวนสุขภาพอรุณสห...

MM get Together Party 2023

| College News 2023
College of Management Mahidol University (CMMU) INTERNAL ACTIVITIES OF MARKETING AND MANAGEMENT (MM) program for master students International Program Held to welcome current students in each generation. And give an opportunity to get to know faculty, staff and participate in activities to build ...

กิจกรรมศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และฟังการบรรยายเรื่อง “Sustainable Living & Investing อยู่อย่างไรให้โลกยั่งยืน”

| College News 2023
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 หลักสูตรไทย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรตรีควบโท (4+1) ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และฟังการบรรยาย...

Mr. Chih-Hao  Huang, CHRO of Delta Electronics (Thailand) visited CMMU

| College News 2023
On 4th August, Mr. Chih-Hao  Huang, CHRO of Delta Electronics (Thailand) visited CMMU and discussed sustainability issues and sustainable projects and collaborations with Dr. Nattavud Pimpa, assistant dean in sustainability. Delta recently won the prestige CMMU-ESG award for best disclosure. CMMU...

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

| College News 2023
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ...

Asian Management – Study Trip to Bangkok

| College News 2023
It was a pleasure to host a group of 25 students from our Swiss partner university, University of Fribourg Switzerland for the «Asian Management – Study Trip to Bangkok». Students enjoyed lectures at CMMU on topics such as “Cross-cultural Management”, “ASEAN Business Environment “, “Ne...

Practical learning experience in our Soft Skills Development course

| College News 2023
It was a great experience to learn from former Microsoft manager Gary Schroeder. Gary shared with us about his extensive experience in working for Microsoft and how the company introduced a “growth mindset” culture. Our students loved the examples and stories he shared, and the insights...

MU Council Visit 2023

| College News 2023
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

The HR Dialogue #1 : "สื่อสารด้วยใจ"

| College News 2023
รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ จากสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO) The HR Dialogue #1 : "สื่อสารด้วยใจ" โดยคุณปราการ เกาะกายสิทธิ์ Consultant, Trainer & Coach เป็นการบรรยายที่อบอุ่น แต่แน่นไปด้วยความรู้ จนทำให้เข้าใจ ความสำคัญและความท้าทาย ในการเข้าใจโลกภายในของตัวเรา เพื่อนำไปสู่การสื่อ...

Partners University Visit - APAIE -

| College News 2023
CMMU is delighted to welcome representatives from our partner universities around the globe. Since they were in Bangkok for the APAIE conference, we invited them for a campus tour and a visit to our spirit house. We enjoyed talking over Thai snacks about our current and future collaboration.

CMMU Sustainability Fest 2023

| College News 2023
วันที่ 12 ก.ค. 2566 รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “CMMU Sustainability Fest 2023” โดยมี รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อมอบรางวัลด้านความยั่งยืนให้กับ 7 บริษัทมหาชน โดยแบ่ง...

CMMU Orientation 07/2023

| College News 2023
วันปฐมนิเทศ CMMU – 9 กรกฎาคม 2566 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และทำความรู้จักกับนักศึกษาท่านอื่นๆ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาป.โทที่รั้ว CMMU ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเดิ...

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือหลักสูตร 4+1 (คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

| College News 2023
วันที่ 07 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนจากทั้ง 2 ฝ่าย   “โครงการปริญ...

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน​ในหัวข้อ BCG Economy for Business

| College News 2023
วิทยาลัยการจัดการร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ค​แห่งประเทศไทย (Global ​compact ​network​ Thailand)ในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน​ในหัวข้อ BCG Economy for Business

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือหลักสูตร 4+1 (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)

| College News 2023
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนจากทั้ง 2 ฝ่าย “โครงการปริญญาตรีควบ...

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และองค์กรเครือข่ายพันธมิตร

| College News 2023
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และองค์...

CMMU Meet the Program Chairs & Networking Party

| College News 2023
We "Go Green" together with everyone from the International Program on Saturday 17th June 2023 at the Student Lounge CMMU   Thank you to our alumni, Khun Thosaphol Suppametheekulwat, for giving a speech on "Developing Family Business from a Commercial Brand to an Environmentally S...

รศ. ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

| College News 2023
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการCongratulations to our faculty, Associate Professor Dr. Nathasit Gerdsri on the Promotion to the Academ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง CMMU กับ CIMB Thai Bank Public Company Limited

| College News 2023
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CIMB Thai Bank Public Company Limited โดย Mr. Paul Wong Chee Kin President and CEO พร...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

| College News 2023
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส...

Ambassador Pat Bourne from the Embassy of Ireland Visited

| College News 2023
#CMMU and ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogues (#ACSDSD) collaborated with UNDP Thailand to launch the Human Development Report 2021/2022. The event was attended by Ambassador Pat Bourne from the Embassy of Ireland, Renaulld Myer from the UNDP, and Phantipha Iamsudha Eka...

CMMU Open House 26B

| College News 2023
ภาพบรรยากาศงาน CMMU Open House เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 CMMU ขอขอบคุณผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานทั้งช่วงเช้าของปริญญาเอกทั้งแบบ Onsite และ Online รวมถึงปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และช่วงบ่ายของหลักสูตรไทย โดยภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากทั้งคณาจารย์...

MK Party 2023

| College News 2023
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน MK #CMMU Party 2023 งานรวมรุ่น ย้อนวันวาน ศิษย์เก่าและ นศ.ปัจจุบัน ปริญญาโท สาขาการตลาด (MK) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร. ปราถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ ผศ.ดร.บุริม โอทก...

CMMU นำนักศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบทการจัดการฟาร์มวิธีเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

| College News 2023
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรไทย สาขาการจัดการธุรกิจ รวม 67 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบทการจัดการฟาร์มวิธีเกษตรอินทรีย์เพื่อ...

โครงการ “ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้าน ESG เพื่ออาชีพแห่งความยั่งยืน”

| College News 2023
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้าน ESG เพื่ออาชีพแห่งความยั่งยืน” ภายใต้โครงการสร้างผู้นำนักศึกษาสู...

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1 คณะพยาบาลศาสตร์

| College News 2023
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - หลักสูตรการจัดการ...

CM Connect 2023

| College News 2023
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แล้วเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม CM Connect 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่า...

SIBA: Strategy and Innovation for Businesses in Asia ฉลองครบรอบ 10 ปี

| College News 2023
กิจกรรมดีดีของหลักสูตร SIBA: Strategy and Innovation for Businesses in Asia ในงานครบรอบ 10 ปี ของหลักสูตร วันนี้พี่ๆ SIBA Alumni มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองในสองกิจกรรมหลัก Alumni Talks และ Panel Discussion ในหัวข้อของ The Journey of SIBA : Past, Present, and Future และ Innovation Strategies an...

วันสถาปนากรมดุริยางค์ทหารบก ครบรอบปีที่ 152

| College News 2023
วันที่ 21 เมษายน 2566 รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยตัวแทน เข้าร่วมวันสถาปนากรมดุริยางค์ทหารบก ครบรอบปีที่ 152 โดยได้รับการต้อนรับจาก พ.อ. อรรถวุฒิ มิ่งมิตร รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ให้การต้องรับ ซึ่งงานสถาปณาครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ...

เลขาธิการอาเซียน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

| College News 2023
วันที่ 1 เมษายน 2566 รศ. ดร.พลิศา รุ่งเรือง รองคณบดีงานบริหาร รศ. ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายจิระชัย ปั้นกระษิณ ผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Kao Kim Hourn เลขาธิการ...

หลักสูตร MDMM เยี่ยมชมโรงพยาบาลราชวิถี

| College News 2023
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (Doctor of Medicine) ควบปริญญ...

The CEO Perspective 2023

| College News 2023
Topic: Leadership through personal engagement - making people feel appreciated Mr. Oliver Schnatz kindly shared with us his insight on leading people in challenging times, and how to connect to people regardless of their backgrounds. Guest SpeakerMr. Oliver SchnatzArea General Manager Bangkok &...

CALL CENTER: +662 206 2000 or Line: @CMMU

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

CONTACT

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District, Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • Line Official: @cmmu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.