ร่วมงานกับเรา

โอกาสครั้งสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์
ที่จะร่วมงานกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในแนวทางการทำงานที่ทันสมัย
ร่วมกับเรา

Job Opportunities

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมทุนด้านนวัตกรรมในการศึกษาธุรกิจ เรามีทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน การเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ นวัตกรรม และการจัดการทั่วไป เป็นต้น ผู้ก่อตั้งได้พยายามสร้างต้นแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานความเป็นเลิศในระดับสากลโดยมุ่งเน้น ตามความต้องการของสังคมไทย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณกุลธิดา โชติพฤฒิพงศ์, คุณสมวดี นิ่งน้อย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 11 อาคารมิว เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ประเทศไทย 10400

  • +662 206 2000 ต่อ 5103 - 5104

  • cmmumahidol
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 11 อาคารมิว เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
ประเทศไทย 10400

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.