นักศึกษา CMMU รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม (The Best Research)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ มอบรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม (The Best Research) ของงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 ให้แก่ คุณ สุภนาถ วัฒนากมลชัย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย จากงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้ทำงานในธุรกิจการบินและผู้สอนในภาคการศึกษาเกี่ยวกับทักษะและความสามารถทางสังคมที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น” (Comparative Studies of Airliners’ and Educators’ Perceptions Towards Soft Skills Essential for Career Advancement in Ground Passenger Service) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport, awarded the best research award to Miss Supanat Wattanakamolchai, a graduate student in the Management and Strategy program, College of Management, Mahidol University and Asst. Prof. Dr. Prattana Punnakitikashem, healthcare and wellness management program chair, her advisor, and Asst. Prof. Dr. Somyot Wattanakamolchai for the research work entitled “Comparative Studies of Airliners’ and Educators’ Perceptions Towards Soft Skills Essential for Career Advancement in Ground Passenger Service” at the first Aviation National Symposium on 11 June 2018, Novotel Suvarnabhumi hotel.


Hall of Fame

  • Hits: 504

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.